Index

Add Training

DURATION DEPARTMENT TRAININGTYPE PROGRAMYEAR
02/04/2018 ते 06/04/2018 सहकार विभाग(लेखापरीक्षण) 2018-19
09/04/2018 ते 13/04/2018 सहकार विभाग(लेखापरीक्षण) 2018-19
16/04/2018 ते 20/04/2018 सहकार विभाग(लेखापरीक्षण) 2018-19
23/04/2018 ते ê 27/04/2018 सहकार विभाग(लेखापरीक्षण) 2018-19
07/05/2018 ते 11/05/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
14/05/2018 ते 18/05/2018 समाजकल्याण विभाग 2018-19
21/05/2018 ते 25/05/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
28/05/2018 ते 01/06/2018 समाजकल्याण विभाग 2018-19
04/06/2018 ते 08/06/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
11/06/2018 ते 15/06/2018 समाजकल्याण विभाग 2018-19
18/06/2018 ते 22/06/2018 भूमी अभिलेख विभाग 2018-19
25/06/2018 ते 29/06/2018 भूमी अभिलेख विभाग 2018-19
02/07/2018 ते 06/07/2018 विक्रीकर विभाग 2018-19
09/07/2018 ते 13/07/2018 विक्रीकर विभाग 2018-19
16/07/2018 ते 20/07/2018 कृषी विभाग 2018-19
23/07/2018 ते 27/07/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
30/07/2018 ते 03/08/2018 कृषी विभाग 2018-19
06/08/2018 ते 10/08/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
13/08/2018 ते 17/08/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
20/08/2018 ते 24/08/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
27/08/2018 ते 31/08/2018 कृषी विभाग 2018-19
03/09/2018 ते 07/09/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
10/09/2018 ते 14/09/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
17/09/2018 ते 21/09/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
24/09/2018 ते 28/09/2018 कृषी विभाग 2018-19
01/10/2018 ते 5/10/2018 आदिवासी विभाग 2018-19
08/10/2018 ते 12/10/2018 कृषी विभाग 2018-19
15/10/2018 ते 20/10/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
22/10/2018 ते 26/10/2018 कृषी विभाग 2018-19
29/10/2018 ते 02/11/2018 विक्रीकर विभाग 2018-19
13/11/2018 ते 17/11/2018 विक्रीकर विभाग 2018-19
19/11/2018 ते 22/11/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
26/11/2018 ते 30/11/2018 नगरपालिका विभाग 2018-19
03/12/2018 ते 07/12/2018 तांत्रिक विभाग 2018-19
10/12/2018 ते 14/12/2018 नगरपालिका विभाग 2018-19
17/12/2018 ते 21/12/2018 तांत्रिक विभाग 2018-19
26/12/2018 ते 29/12/2018 एक दिवसीय प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण 2018-19
01/01/2019 ते 05/01/2019 विक्रीकर विभाग 2018-19
07/01/2019 ते 11/01/2019 तांत्रिक विभाग 2018-19
14/01/2019 ते 18/01/2019 विक्रीकर विभाग 2018-19
21/01/2019 ते 25/01/2019 तांत्रिक विभाग 2018-19
28/01/2019 ते 01/02/2019 विक्रीकर विभाग 2018-19

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६