DEPARTMENTNAME FILENAME
सहकार विभाग 97 वी घटना दुरूस्ती (सहकार विभाग).pdf View
सहकार विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सहकार विभागाकडील PPT ).pdf View
सहकार विभाग बालमजुरी अधिसुचना (प्रतिबंध आणि नियमन) (सहकार विभाग).pdf View
सहकार विभाग सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 (सहकार विभाग) .pdf View
सहकार विभाग सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 91 (सहकार विभाग) .pdf View
सहकार विभाग सहकार म्हणजे काय (सहकार विभाग) .pdf View
सहकार विभाग महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (सहकार विभाग).pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६