DEPARTMENTNAME FILENAME
सर्व विभाग इ गर्व्हनन्स आणि डिजीटल महाराष्ट्र (सर्व विभाग).pdf View
सर्व विभाग राज्य शासनाच्या महत्वकांक्षी योजना (सर्व विभाग).pdf View
सर्व विभाग विधानमंडळ सदस्यांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याबाबत (सर्व विभाग).pdf View
सर्व विभाग बिंदू नामावली.pdf View
सर्व विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (सर्व विभाग).pdf View
सर्व विभाग पत्रलेखन.pdf View
सर्व विभाग टिपणीलेखन.pdf View
सर्व विभाग नस्ती व्यवस्थापन .pdf View
सर्व विभाग अभिलेख व्यवस्थापन.pdf View
सर्व विभाग ब्लेंडेड ट्रेनिंग - COMMIT.pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६