DEPARTMENTNAME FILENAME
वित्तीय आहरण व संवितण अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदारी.pdf View
वित्तीय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना.pdf View
वित्तीय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका.pdf View
वित्तीय मुंबई वित्तीय नियम १९५९.pdf View
वित्तीय अर्थसंकल्प व वित्तीय नियम.pdf View
वित्तीय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमावली.pdf View
वित्तीय सुधारित खरेदी धोरण 2016 .pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६