DEPARTMENTNAME FILENAME
मंत्रालय विधानमंडळ कामकाज भाग १ (मंत्रालय).pdf View
मंत्रालय विधानमंडळ कामकाज भाग 2 (मंत्रालय).pdf View
मंत्रालय केंद्र व राज्य शासनाचे विविध आयोग (मंत्रालय).pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६