DEPARTMENTNAME FILENAME
पुस्तके संदर्भ साहित्य .PDF View
पुस्तके सॉफ्ट स्किल्स .PDF View
पुस्तके सत्र साहित्य.PDF View
पुस्तके राष्ट्रीय पेन्शन योजना .PDF View
पुस्तके खरेदी प्रक्रिया इ - निवीदा .PDF View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६