DepartmentList

DEPARTMENTNAME BATCH
सर्व बॅचेस बॅच १ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच २ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ३ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ४ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ५ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ६ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ७ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ८ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ९ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच १० Gallary
सर्व बॅचेस बॅच ११ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच १२ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच १३ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच १४ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच १५ Gallary
सर्व बॅचेस बॅच १६ Gallary

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६