DepartmentList

DEPARTMENTNAME BATCH
मंत्रालय Mantralay 13-02-2017 To 24-02-2017 Gallary
मंत्रालय Mantralay 21-11-2016 to 02-12-2016 Gallary
मंत्रालय Mantralay 30-1-2017 TO 10-2-2017 Gallary
मंत्रालय Mantralay Clerk 02-01-2017 To 13-01-2017 Gallary

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६